تبلیغات
بهاردوباره(خاطرات کموتراپی من) - 56-ریزش دوباره ی موهای من

بهاردوباره(خاطرات کموتراپی من)

باد با چراغ خاموش کاری ندارد، اگر در سختی هستی ، بدان که روشنی …

56-ریزش دوباره ی موهای من

 دوره قبل که بعد از 40 روز دوباره کموتراپی شروع شد،موهای تازه درومده من بازم کم پشت شد.البته شاید کمتر از نیم سانت بود.اما این دوره که (MTX)کوفتی رو گرفتم،تمام موهام دوباره ریخت و اون کورسوی امید مارو برای بلند شدن دوباره موهام از بین برد.رفته بودیم پیش دکتر که دستور بستری بگیریم،بهش گفتم خیلی سردرد داشتم،گفت این سری که بستری شدی (MRI)میگیریم.وقتی دستورو نوشت ،گفتم هپارین نوشتین.گفت :نه دیگه.گفتی ننویس،منم نمینویسم.گفتم نه.هر جور دوست دارین.بنویسین.(آخه این سری انقد افقی زندگی میکردم،واقعا ترسیدم که خونم لخته بشه!!)اینجوری بود که شادی من از حذف هپارین طول زیادی نکشیدgirl_cray.gif ودوباره دکتر جون روزی 2بار هپارین  زیر جلدی برای من گذاشت.!!! connie_wimperingbaby.gifموضوع: ریزش و رویش موهای خوشگلم،

[ شنبه 3 اسفند 1392 ] [ 01:16 ب.ظ ] [ بهار ]

[ نظر قند عسلا() ]