تبلیغات
بهاردوباره(خاطرات کموتراپی من) - 51-تبعات دوره 5ام

بهاردوباره(خاطرات کموتراپی من)

باد با چراغ خاموش کاری ندارد، اگر در سختی هستی ، بدان که روشنی …

51-تبعات دوره 5ام

دستم درد میکرد،منم که با کمک دستم از جام بلند میشدم،تا چند روز واقعا محدودیت داشتم.آخه بعد از اون اتفاقا و بستری نه چندان کوتاه توی (ICU) به شدت ضعیف شده بودم و پاهام جون نداشت .مثل همه دوره ها هم بدن درد داشتم.چند روز گذشت ومن تونستم بدون اینکه دستمو به جایی بگیرم بلند شم و راه برم بابا اینا واسم یه گوسفند قربونی کردن،خیلی دوست داشتم برم ببینمش،ولی نمیتونستم از پله های خونمون برم پایین،به داداشم گفتم ازش عکس بگیر،حداقل من عکسشو ببینم .اوایل ماه رمضان بود.خیلیییییی بی اشتها شده بودم.به زور بهم غذا میدادن.connie_feedbaby.gif.درد گوش،کلیه،...همیشه چند روز بعد کموتراپی تو خونه(G-CSF)میزدم.ولی این سری نزدم.وهمش خداخدا میکردم دوره آخر باشه که میرم بیمارستان..البته این یه تصور غلط من بود که فکر میکردم اگه بره تو فاز رمیشن،دیگه داروهام قطع میشهHappy Dance....واسه همین هم پورت نمیذاشتم.میگفتم لازم نیست.
اما بعدا دکتر گفت اگه بره ما 8دوره دارو میدیم.اگه نره که  دوره هابیشتر میشه.
girl_cray2.gifموضوع: تبعات بعد کموتراپی(سال92)،

[ پنجشنبه 1 اسفند 1392 ] [ 06:05 ب.ظ ] [ بهار ]

[ نمیخوای چیزی بگی؟(نظرات)() ]